Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor Editor Anne Productions en alle onderliggende merken zoals Anne leert je schrijven en Mountain Publishing (hierna: ‘ik/wij’ of ‘Editor Anne Productions’). Tot Editor Anne Productions behoren Anne van den Berg (eigenaresse) en eventueel ingehuurde freelancers en medewerkers. Ook gelden de algemene voorwaarden voor opdrachtgevers waarmee Editor Anne Productions een overeenkomst heeft gesloten, ofwel via een bevestigde offerte via Tellow, een bevestigde offerte of prijsopgaaf via e-mail of na betaling via de website Anne leert je schrijven of een andere website die valt onder Editor Anne Productions.

Post- en bezoekadres:

Esdoornstraat 3
8021WB Zwolle

Kvk: 54721229
BTW: NL001942602B32
Rekeningnummer: NL64TRIO0379441934

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Mail of bel me!

E-mail: anne@editoranne.nl

Telefoon: 06-51015719

1. Opdrachten en levering

 1. Teksten en content
  1. In mijn offertes geef ik duidelijk aan wat onderdeel is van de opdracht. In de offerte staat uiteraard ook de afgesproken prijs (ex btw).
  2. Als je om meerwerk vraagt, wordt meerwerk berekend, tenzij ik expliciet aangeef dat het past binnen de opdracht.
  3. Ik vraag opdrachtgevers om opdrachten schriftelijk akkoord te geven. Bijvoorbeeld via e-mail of via een bevestiging op mijn offerte die ik verstuur via Tellow.
  4. Na akkoord ga ik aan de slag: we spreken samen af welke deadline we hanteren. Als we geen expliciete deadline afspreken, dan wordt de opdracht zo snel mogelijk uitgevoerd. Dat kan betekenen dat het langer duurt dan gewenst. Daarom raad ik je aan om na te denken over de deadline en deze met mij te communiceren.
  5. Als de opdracht qua tijd uitloopt, dan geef ik dat op tijd en per e-mail aan. Zie hiervoor ook 3.2, 3.4 en 3.5.
  6. Oplevering vindt plaats via e-mail. Tenzij expliciet wordt afgesproken dat ik de teksten in een CMS of in een opgemaakt document plaats.
 2. Business coaching, presentaties en in-company workshops
  1. In het geval van business coaching, presentaties en in-company workshops geef ik eveneens duidelijk aan hoe de opdracht is opgebouwd en wat het resultaat van de opdracht is. In de offerte staat ook de prijs (ex btw) genoemd.
  2. Als je vraagt om meerwerk, wordt meerwerk berekend, tenzij ik expliciet aangeef dat het past binnen de opdracht.
  3. Ik vraag je om opdrachten schriftelijk akkoord te geven. Bijvoorbeeld via e-mail of via een bevestiging op mijn offerte die ik je stuur via Tellow.
  4. In het voorstel geef ik duidelijk aan wat het resultaat is van de opdracht.
  5. We maken samen een afspraak over wanneer de gesprekken of lessen plaatsvinden en welk resultaat wanneer wordt opgeleverd.
 3. Schrijfprogramma’s via Anne leert je schrijven
  1. Op de website anneleertjeschrijven.nl vind je meerdere programma’s. De inhoud en prijzen van de programma’s en eventuele aanvullende coachingsgesprekken vind je op mijn website.
  2. Wil je aanvullende gesprekken? Dan wordt dit apart in rekening gebracht. De prijzen hiervoor communiceer ik via mijn website of via de e-mail.
  3. Ik vraag je om schriftelijk akkoord te geven op eventuele aanvullende gesprekken.
  4. Je voldoet het bedrag voor de cursus(sen) en aanvullende gesprekken via mijn website. Pas na betaling kan je beginnen aan de cursus of plannen we de gesprekken in.

2. Auteursrecht

 1. De rechten voor de teksten die door mij of bij mij aangesloten freelancers of medewerkers, en in opdracht voor jou zijn geschreven, draag ik aan jou over op het moment dat de factuur voor die opdracht is voldaan. Tot die tijd ligt het auteursrecht bij mij (ook al is de tekst in opdracht geschreven) en kan jij of andere partijen geen aanspraak maken op de tekst. Kijk ook even naar de uitzondering bij punt 2.5.
 1. Doordat de auteursrecht naar jou wordt overgedragen na betaling van de factuur, kan je de tekst naar gelieve gebruiken en hergebruiken. Maar dat geldt alleen voor jou, omdat ik of de bij mij aangesloten freelancers of medewerkers de tekst voor jou hebben geschreven én jij de factuur hebt betaald. Als bijvoorbeeld een partner of een andere derde een soortgelijke tekst wil gebruiken, dan kan die daarvoor contact opnemen met mij. Dat geldt overigens ook als je bij een nieuwe baas komt te werken en die teksten opnieuw wilt gebruiken: dat is dus niet toegestaan. Maar je wilt toch gewoon nieuwe teksten die volledig passen bij je nieuwe organisatie? Precies, neem contact op!
 2. Je mag de geschreven teksten die ik of de bij mij aangesloten freelancers of medewerkers voor jou hebben geschreven dus ook zeker niet doorverkopen.
 3. Overigens kan je wel na het betalen van factuur de tekst herschrijven, aangezien het auteursrecht is overgedragen.
 4. De auteursrecht van de tekst wordt overigens niet overgedragen als mijn naam of die van bij mij aangesloten freelancers of medewerkers aan het artikel, de blog of de tekst verbonden is. Het gaat om teksten waarbij de naam van de schrijver uitdrukkelijk wordt benoemd bij de tekst. Dat is bijvoorbeeld het geval bij journalistieke artikelen. Wijzigingen kunnen alleen aangebracht worden in overleg met mij of bij mij aangesloten freelancers of medewerkers. Het artikel mag ook niet doorverkocht worden aan derden zonder een vergoeding aan mij.
 5. Op de teksten, presentaties en het programmamateriaal dat ik aanbied via anneleertjeschrijven.nl of Editor Anne Productions ligt mijn auteursrecht. Deze content mag je niet kopiëren en/of hergebruiken.

3. Aansprakelijkheid

 1. Ik en bij mij aangesloten freelancers of medewerkers zijn verantwoordelijk voor het opleveren van werk dat in overleg met de opdrachtgever is opgesteld en verbeterd. Wij leveren ons beste werk, maar het kan voorkomen dat we onze dag niet hebben. Dan vragen wij of om uitstel zodat we ons werk perfectioneren of om een meelezer vanuit de opdrachtgever zodat we tot een goed resultaat kunnen komen.
 2. Ik en bij mij aangesloten freelancers of medewerkers leveren ons werk vrijwel altijd op de afgesproken tijd. Het kan voorkomen dat er een uitloop is van een aantal dagen om beter werk te kunnen leveren, tenzij de deadline dat natuurlijk niet toelaat. Hierover communiceer ik of bij mij aangesloten freelancers of medewerkers altijd op tijd, zodat je daarmee rekening kan houden.
 3. Ik en bij mij aangesloten freelancers of medewerkers zetten alleen teksten online of sturen ze door ter publicatie als de opdrachtgever akkoord is gegaan met de teksten.
 4. Als ik (of bij mij aangesloten freelancers of medewerkers) door overmacht niet in staat ben om een tekst op tijd aan te leveren, dan communiceer ik hierover. Dit is bijvoorbeeld in het geval van:
  1. Goedkeuring van een klant: als ik afhankelijk ben van de goedkeuring van een derde, zoals een klant, dan ben ik niet verantwoordelijk als we de vertraging oplopen doordat de klant niet op tijd reageert. Wil je zeker weten dat we de tekst op tijd binnen hebben? Dan vraag ik je om mee te denken of de klant te bellen om meer gewicht in de schaal te leggen.
  2. Ziekte: in het geval van ziekte geef ik altijd op tijd aan als ik (of bij mij aangesloten freelancers of medewerkers) een opdracht niet op tijd kan afronden. Ik probeer altijd vervanging te regelen. Of de opdracht op een later moment af te ronden. Dit doen we in overleg.
  3. Extreme omstandigheden: in het geval van een apocalyps, zombie-aanval of een overlijden laat ik altijd weten dat ik niet in staat ben om een opdracht uit te voeren. Mits de basisvoorzieningen nog overeind staan natuurlijk. Ik regel vervanging waar dat mogelijk is.
  4. Kosten: heb ik een deadline door overmacht gemist, dan betaal je alleen voor de uren die we al besteed hebben tot het moment van overmacht. Ik lever het werk dat we al geleverd heb op, zodat jij of iemand anders daarmee verder kan werken. Ik geef duidelijk aan over welk werk dit gaat en welke kosten hieraan verbonden zijn.
 5. Heb je klachten of opmerkingen over de datum van levering, dan hoor ik dat graag van je. Zodoende kunnen we het proces verbeteren of zelfs afspreken om de opdracht door te geven aan iemand die wel tijd heeft. Door in contact te blijven, kunnen we de juiste oplossing vinden. Voor eventuele annuleringen vind je hieronder de voorwaarden.
 6. Voor eventuele opmerkingen, kanttekeningen en klachten die ontstaan naar aanleiding van een goedgekeurde tekst ben ik of zijn bij mij aangesloten freelancers of medewerkers niet aansprakelijk en worden daarom opgelost door de klant.
 7. Ik of bij mij aangesloten freelancers of medewerkers zijn overigens alleen aansprakelijk voor directe schade. Bijvoorbeeld als een tekst met feitelijke onjuistheden voor goedkeuring online is verschenen. Voor indirecte schade ben ik of de bij mij aangesloten freelancer of medewerker nooit aansprakelijk. Het gaat bijvoorbeeld om gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade of gemiste besparingen, maar niet beperkt tot deze genoemde indirecte schade.
 8. Doordat wij (ik of de bij mij aangesloten freelancers of medewerkers) alleen aansprakelijk zijn voor indirecte schade, blijft de aansprakelijkheid altijd binnen de waarde van de overeengekomen offerte of uiteindelijke factuur. Maar het bedrag is nooit meer dan het bedrag dat wordt uitgekeerd door jouw verzekeraar.

4. Annuleringsvoorwaarden

 1. Kosteloos annuleren van een opdracht kan onder bepaalde voorwaarden, namelijk:
  1. Mits een week voor de aanvang opdracht is geannuleerd;
  2. Mits de opdracht niet door kan gaan door omstandigheden die buiten je macht liggen (zoals ziekte, overlijden of een zombie-apocalyps).
  3. Mits de opdracht een week voor aanvang wordt verschoven naar een later moment.
 1. Aan annuleren van een opdracht binnen een week voor aanvang zijn deze kosten verbonden:
  1. 7 tot 3 dagen voor aanvang: 50 procent van de opdrachtsom;
  2. 3 tot 1 dag voor aanvang: 75 procent van de opdrachtsom;
  3. Op de dag van aanvang: 100 procent van de opdrachtsom.
 2. Heb je een programma, workshop of presentatie afgenomen, maar wil je die op een later moment volgen? Dat kan. Stuur me daarvoor een e-mail.
 3. Heb je per ongeluk twee dezelfde programma’s, presentaties of workshops gekocht? Dan krijg je uiteraard het aankoopbedrag van één cursus terug.
 4. Heb je het programma, presentatie of workshop gekocht, maar is het niet meer relevant voor je (bijvoorbeeld omdat je geen ondernemer meer bent), dan kan je het cadeau doen. Ik stel het dan gratis beschikbaar aan een startende ondernemer die nog geen investeringsbudget heeft.
 5. Voor coachingsgesprekken gelden dezelfde voorwaarden als bij punt 4.1 en 4.2.
 6. Ik behoud het recht om opdrachten te weigeren.
 7. Als halverwege de opdracht toch blijkt dat wij geen match zijn, dan kan ik besluiten om mij terug te trekken. De klant hoeft dan geen kosten te betalen. Aangezien niet betaald wordt voor de opdracht, blijft het auteursrecht bij mij. De facturen die al verstuurd zijn voor het werk dat al is afgerond, moeten wel betaald worden.
 8. In het geval van overmacht aan mijn kant, vindt facturering plaats over het werk dat tot dan toe is geleverd. Overmacht is bijvoorbeeld ziekte, oorlog of overlijden. Zie daarvoor ook: 3.4.

5. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturering
  1. Ik stuur de factuur uit na het succesvol afronden van een opdracht als de factuur minder dan €3.000,- ex btw bedraagt;
  2. In het geval van een opdracht met een factuur hoger dan €3.000,- ex btw stuur ik de factuur in meerdere delen. Ik verstuur dan per maand een factuur voor het werk dat in die maand is afgerond;
  3. Voor programma’s, coachgesprekken, presentaties of workshops betaal je vooraf.
 2. Betalingstermijn
  1. Ik hanteer een standaard betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders vermeld op de factuur.
  2. Als de factuur niet binnen die termijn wordt betaald, verstuur ik na het verlopen van de betalingstermijn kosteloos één herinnering als de factuur binnen die termijn niet betaald is.
  3. Ik voeg servicekosten van €50 toe aan de tweede herinnering die na 30 dagen na het verloop van de betalingstermijn wordt verstuurd.

Als je moeite hebt met de rekening te betalen, dan kunnen we vast een regeling treffen. Maar wacht niet tot het laatste moment, maar geef het liefst vooraf aan de opdracht aan als je gebruik wilt maken van een gespreide betaling.

 1. Aanmaning
  1. Als de factuur nog niet is betaald na de tweede factuur, dan breng ik 8% procent rente in rekening over de periode dat de factuur niet voldaan is.
  2. Als eventuele incassokosten gemaakt moeten worden, dan zijn die voor rekening voor de klant.

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Laat het vooral weten!

Bel me op 06-51015719
Of mail me op: anne@editoranne.nl